Tarkvara saab kasutada tervishoiuteenuste paremaks monitoorimiseks ja efektiivsuse tõstmiseks

Tarkvara pakub reaalajas ülevaadet tähtsatest integreeritud andmetest ja varasemate andmete visualiseerimist. Tarkvara võimaldab vajalikku informatsiooni asukohapõhiselt sealhulgas positsioneerimist, teekonna leidmist hoonetes, seadmete positsioneerimist ja hetkeolukorda.

REAALAJAS KOGUTUD ANDMED

Kogutud andmed hõlmavad: patsiendi seisundi ülevaadet; patsientide reaalajas positsioneerimist; määratud ajaga tööülesannete loendeid personalile; erinevate andurite sisendeid seadmetelt ja õdedelt tööaja ning seadmete seisukorra määramiseks; beaconitega varustatud liikuvate objektide positsioneerimist ja palju muud.

Andmed on nähtavad korruseplaanide lõikes

Näiteks arsti visiidi ajal on võimalik arstil enne patsientide infot vaadata ning näha, kui palju patsiente vastaval korrusel või osakonnas asub.

Kogutud andmeid kuvatakse dünaamiliselt

Kõiki andmeid on võimalik sorteerida ja filtreerida. Süsteemi kaudu saab jagada tööülesandeid või raporteerida tehtud töid ja ülesandeid. Süsteem lihtsustab kindlasti valvete vahetamisel toimuvat info vahetust, sest annab uuele valveõele või arstile kogu info patsientidest, nende olukorrast ja personalipoolt tehtud ülesannetest.

Tarkvara abil on võimalik töötajatele töökutsungeid määrata

Kui töötaja on oma kaasaskantava seadmega aktiivses olekus, siis on võimalik talle ülesanne määrata ja teha kutsung. Töötajal on võimalik see vastu võtta või sellest keelduda. Keeldumise korral läheb vastav kutsung edasi järgmisele läheduses asuvale töötajale.

3D HAIGLA TARKVARA TEHNILISED OMADUSED

Virtuaal-, liit- ja segareaalduse tehnoloogiad

On selge, et virtuaalreaalsuse (VR) keskkonnas saab disainer tunda rajatise tegelikku keskkonda. 3D-keskkonnas on võimalik saavutada sügavusperspektiiv, mis pole 2D-vaates võimalik. Rajatise korruseplaani visualiseerimiseks 3D-s, kasutatakse virtuaal-, liit- ja segareaalsuse tehnoloogiaid. Virtuaalreaalsus on tuleviku visualiseerimise üks viise, ning ruumide ja asjade 3D kuvamine on liitreaalsuse osa, ilma milleta ei ole võimalik liitreaalsust luua. Arendatud platvorm põhineb WebGL tehnoloogial, nii et tarkvara saab kasutada iga kaasaegse veebibrauseriga ning integreerida mis tahes veebipõhise tarkvaraga. Visualiseerimiseks kasutatakse WebGL-tehnoloogiaid, mis suudavad luua tõelise 3D-vaate.

3D HAIGLA TARKVARA TEHNILISED OMADUSED

Universaalne API

Erinevate andmete reaalajas kogumiseks, kõigi asjakohaste toimingute kohta. Näiteks patsientide andmed, teostatud meditsiinilised protsessid, ülesannete nimekirjad koos määratud aja hinnangutega, erinevad andurite sisendid seadmetelt operaatori tööaja tuvastamiseks, liikuvate objektide ja patsientide positsioneerimiseks jne. Tarkvara on uuendatav ja skaleeritav. Visuaalsed abivahendid 3D-korruseplaanide toimingute kiirendamiseks. Arendatud tarkvara saab manustada mistahes veebipõhisesse rakendusse (MES-süsteemid, seadmete monitooring, analüütiline tarkvara) ning korruseplaanide põhjal saab esitada kõik kogutud andmed, sealhulgas asukohaandmed.

MEDITSIINIASUTUSE KÜLASTAMISE MUGAVUS PATSIENTIDELE

Meditdsiiniasutust külastaval patsiendil on kioskit ja tarkvara lihtne kasutada

PUUTETUNDLIK EKRAAN JA KAARDIVAATE VAHETUS

3D kaardiga kioskil on puutetundlik ekraan. Samuti on võimalik kaarti muuta 2D ja 3D vaadeteks.

HÄÄLTUVASTUS JA SUURENDAMINE

Kaardil on suurendamise võimalus ning tarkvara on võimalik kasutada hääle abil.

QR-KOOD JA INFO

Tarkvara saab kasutada ka oma isiklikus seadmes. Kasutamiseks, isiklikus seadmes, peab skaneerima QR-koodi. Tarkvara abil on võimalik patsiendil ennast vastuvõtule registreerida ning saada meditsiiniasutuse operatiivinfot nagu näiteks söökla lahtiolekuajad, proovide võtmise ja andmisega seotud info

PARIMA MARSUUDI LEIDMINE

Tarkvara leiab, näiteks ratastoolis patsientidele, parima võimaliku läbitavusega marsuudi, arvestades, et treppidest liikumine pole võimalik.